On the occasion of Todor Alexandrov's death, peasants from the villages of Kapatovo and Konomladi are gathered before the grave of the leader. The first one to the right is Georgi Hadjiivanov, grandson of uncle Dimitar who was the first to introduce, following the instructions of the IMARO, Church Slavonic liturgy in the churches of the area along the rivers Melnishka and Sklavska. His grandson, the poet Krstjo Hadjiivanov, disappeared without a trace during communist persecutions.
Po sluchaj edna godina ot gibelta na Todor Alexandrov
По случай една година от гибелта на Тодор Александров селяни от селата Капатово и Кономлади пред гроба на вожда. Първият от дясно е Георги Хаджииванов, внук на бай Димитър, който пръв е въвел по указание на ВМРО черковнославянското пеене в черквите по поречието на реките Мелнишка и Склавска. Внукът му поетът Кръстю Хаджииванов безследно изчезна при комунистическата хайка